Рубрика: English

Our school

I want to speak about our school. I study at the Southern School of «Mkhitar Sebastatsi» Educomplex. I like my school very much. Our classrooms are very light because there are no walls in our school. We have joyful days here. After classes, we can ride bikes. When the weather is fine we play different outdoor games. We have a lot of plants in our school and we water them every day. We also have a big dog. Its name is Arjuk. All the children in our school love Arjuk. Arjuk has got a small doghouse behind the school. It is all the children’s duty to feed Arjuk every day. In summer we have an outdoor swimming-pool where we swim after classes. We have a lot of fruit trees around our school. Sometimes when the weather is fine we do our lessons outside, under the trees. We do different subjects at school: Armenian, Russian, English, Maths, Nature Study, Technology and PE. I like all the subjects,but most of all I like Maths because it is very interesting. This is all about our school.
Реклама
Рубрика: Руссклий Язык

Учебный комплекс «Мхитар Себастаци»

Я хочу поговорить о нашей школе. Я учусь в Южной школе учебного комплекса «Мхитар Себастаци». Я очень люблю свою школу. Наши классы очень светлые,  потому что в нашей школе нет стен.

У нас бывают весёлые деньки. После уроков мы можем кататься на велосипеде. Во дворе мы играем в разные игры, когда погода тёплая. У нас в школе есть много растений и мы каждый день поливаем их. У нас так же есть большая собака. Кличка собаки Медвежонок. Все дети в школе любят Медвежонка. У Медвежонка есть маленький дом за школой. Обязанность всех учеников в школе каждый день кормить Медвежонка. Летом у нас есть открытый бассейн, в котором мы плаваем после уроков. Вокруг школы много фруктовых деревьев. Иногда, когда погода бывает тёплой, мы делаем наши уроки во дворе под деревьями.

Мы проходим разные уроки: армянский язык, русский язык, английский язык, математику, естествознание, технологию и физкультуру. Я люблю все предметы, но больше всего я люблю выборочный урок кино-фото, потому что он интересный. Столько о нашей школе.

Рубрика: Ճամփորդություն

Ճամփորդում ենք դեպի Բջնիի բերդ

Բազմաթիվ հայ ընտանիքներ վերաբնակվել են այստեղ դեռևս 1830-ական թվականներին Պարսկահայաստանից և Արևմտյան Հայաստանից: Բայց ավելի մեծ ներհոսք եղել է 1950-ական թվականներից հետո, երբ բուռն զարգացում է ապրել արդյունաբերությունը: Եկել են ինչպես Վրաստանից ու Ադրբեջանից, այնպես էլ Հայաստանի շրջաններից: Կոտայքի մարզում է գտնվում Բջնի գյուղը, որտեղ մենք պատրաստվում ենք ճամփորդել: Բջնին Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է: Բջնին գտնվում է Հրազդան գետի կիրճում: Բջնին հայտնի է նաև իր հանքային ջրով: Հայտնաբերվել է 1967 թվականին։ Բջնին հայտնի է իր պատմական բերդով: Այն ոչ մի կերպ գրավել հնարավոր չի եղել, քանի որ ունեցել է 3 գաղտնի մուտքեր դեպի գյուղ տանող, որտեղով սննդամթերք ու օգնություն են մատակարարել զինվորներին: Բջնիի բերդի մեկ գատղնի անցումը սկսվում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց, որը կառուցվել է 11-րդ դարում, Պահլավունի իշխանների կողմից: Բջնիի բերդը գտնվում է Հրազդան գետի աջ ափին: Հրազդան գետը համարվում է ՀՀ տարածքով հասող ամենաերկար գետը: Երկարությունը 141 կմ: Սկիզբ է առնում Սևանա լճից անցնում Գեղարքունիքի, Կոտայքի մարզերով, Երևան քաղաքով և Արմավիրի մարզի տարածքներով: Մոտ 20 կմ հոսում է դեպի արևմուտք՝ այդ ընթացքում առաջացնելով գալարներ, միջին հոսանքում անցնում է նեղ ու խոր (120-150 մ) կիրճով, ստորին հոսանքում ուղղվում է դեպի հարավ-արևելք, դուրս գալիս Արարատյան դաշտ, դառնում հանդարտահոս և ծովի մակարդակից 820 մ բարձրության վրա լցվում Արաքս գետը։

 

Рубрика: Без рубрики, Բնագիտություն

Բջնին Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է։ Առաջին անգամ նրա մասին հիշատակում է պատմիչ Ղազար Փարպեցին։ Բջնեցի Աթիկ քահանան հայոց սպարապետ Վահան Մամիկոնյանի հավատարիմ զինակիցներից էր։

11-րդ դարում Բջնին իր շրջակայքով անցնում է Պահլավունիներիիշխանական տոհմին։ Այդ ժամանակ էլ, Հովհաննես-Սմբատ թագավորի հրամանով դառնում է եպիսկոպոսանիստ ավան։

1066 թվականին կաթողիկոսական ընտրությունները տեղի են ունեցել Բջնիում։ 13-րդ դարի սկզբներին Բջնին անցնում է Զաքարյան հայ իշխանների տնօրինությանը։

13871388 թվականներին գյուղը ենթարկվում է Լենկթեմուրիավերածություններին։ 1673 թ. այստեղ իջևանել է Ֆրանսիացի ճանապարհորդ Շարդենը։ 1770 թվականին Բջնի է այցելել նաև ճանապարհորդ Տուրնեֆորը։

Բջնիի կենտրոնում են գտնվում Սբ. Գևորգ (XIII դար) և Սբ. Աստվածածին(1031 թ.) եկեղեցիները, իսկ հյուսիս-արևելյան կողմում՝ Սբ. Սարգիս եկեղեցին (VII դար

Միջին դարերում Բջնին հայ գրչության կարևորագույն կենտրոններից էր։ Մեզ են հասել 12-17-րդ դարերի այնտեղ ընդօրինականացված հայերեն մի քանի ձեռագրեր։ Ըստ տեղեկությունների՝ Բջնի բերդը կառուցել են Պահլավունիները՝ 11-րդ դարում։ Բջնիի միջնադարյան ճարտարապետության զարդը գյուղի կենտրոնում գտնվող սբ. Աստվածածին եկեղեցին է, որը կառուցվել է Գրիգոր Մագիստրոսիպատվերով՝ 1031 թվականին։ Եկեղեցու պատերին կան վիմափոր արձանագրություններ, ժայռապատկերների ոճով երկու կենդանապատկեր։ Վերանորոգվել է 1947 թվականին։

Рубрика: Без рубрики, Մայրենի

Համո Սահյան «Մշուշների շղարշի տակ»

Մշուշների շղարշի տակ
Աշնան խաշամն է խշխշում,
Քամու ձեռքերն անհամարձակ,
Ամպի փեշերն են քաշքշում:
Ամպը լեզուն կուլ է տվել,
Հնար չունի որոտալու:
Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,
Չէ, երևի ձյուն է գալու:

Հարցեր և առաջադրանք

  • Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը.
  1. Մշուշների շղարշիտակ մառախուղի քողի տակ
  2. Ամպը լեզուն կուլ է տվել ամպերից ձայն չի լսվում
  3. Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել ցերեկը ցրտում է
  • Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:

Մշուշների շղարշիտակ

  • Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

ես անծանոթ բառ չունեմխ

Կարդալիս՝

  1.  ի՞նչ գույներ ես տեսնում մռայլ գույներ
  2.  ի՞նչ ձայներ ես լսում քամու ամպերի գոռոց
Рубрика: Մայրենի

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ

  1. Գրաբարում «եւ» բառն ուներ նաև այսօրվա «բայց» բառի իմաստը: Քո կարծիքով. այստեղ պետք է և՞թե՞ բայց փոխադրել: Իմաստային ի՞ նչ տարբերություն կա այս արտահայտությունների միջև` աղքատ և իմաստուն մանուկ — աղքատ, բայց իմաստուն մանուկ:

Լավ է մանուկ աղքատ և իմաստուն քան թագավոր ծեր և անխելք:

Լավ է մանուկ աղքատ, բայց իմաստուն, քան թագավոր ծեր, բայց անխելք:

2.Նախադասության մեջ հակառակ իմաստ ունեցող բառերը գտի՛ր և զույգ — զույգ դո՛ւրս գրիր:

Լավ է մանուկ աղքատ և իմաստուն քան թագավոր ծեր և անխելք:

մանուկ-ծեր

աղքատ-թագավոր

Իմաստուն-անխելք

3.Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:

Լավ է մանուկ աղքատ և իմաստուն քան թագավոր ծեր և անխելք:

Рубрика: Մայրենի

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք

  1. Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու: Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛: Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում:

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով:

ինձ դուր է գալիս աշխարաբար հնչյունը:

2.Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր:

խելացի,իմաստուն,գիտունիկ,խելքով:

3.Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել (գրաբ. կլինի` կոյր սրտիւ):

Այո կարող է այդպիսի մարդ լինել:

4.Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք նախադասության իմաստն աշխարհաբար քանի՞ ձևով կարող ես արտահայտել:

Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով:

Լավ է կույր աչքերից,քան մտքից:

5.Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակ փոխադրիր):

Մարդ ավելի լավ է կույր լինի, քան անհասկացող: